Fotovoltaický systém – výroba elektrickej energie zo svetla

Pre zníženie nákladov na prípravu tepla pre kúrenie, ohrev bazénu , pre chladenie a ohrev teplej úžitkovej vody je vhodné zapojiť fotovoltaický systém . Pri návrhu fotovoltaického systému je dôležité zadefinovať požiadavky, účel využitia fotovoltaickej energie s ohľadom na zriaďovacie náklady a návratnosť inštalovaného systému.

Fotovoltaický systém pre napájanie tepelného čerpadla a zálohovanie objektu.

Fotovoltaický systém je navrhnutý ako hybridný systém fotovoltaickej energie a verejnej elektrickej energie so zálohovaním. Výkon zabezpečuje pokrytie prevádzky tepelného čerpadla v priemere na 70% , prevádzku obehových a cirkulačných čerpadiel, prevádzku chladničky, mrazničky, bezpečnostných systémov, prevádzku otvárania a zatvárania brán.

V prípade nedostatku fotovoltaickej energie si systém domieša energiu z verejnej elektrickej siete. Ak je použité tepelné čerpadlo na chladenie, je návratnosť investície do fotovoltaického systému rýchlejšia, pretože v lete je dostatok svetla skoro na 100% prevádzky chladenia. Systém slúži pri výpadku verejnej elektrickej siete na zálohovanie systému kúrenia, obehových čerpadiel, chladničky, mrazničky , bezpečnostných systémov a prevádzku otvárania a zatvárania brán.


Typy Fotovoltaiky

1. Fotovoltaika na ohrev vody

Výroba elektrickej energie na prípravu TUV – od 3kW do 4kW

2. Fotovoltaika sieťová

Výroba elektrickej energie na vlastnú spotrebu domu – od 3kW do 10kW

3. Fotovoltaika sieťová s hybridným meničom

Výroba elektrickej energie na vlastnú spotrebu domu, s možnosťou dopojenia batérii –  od 3kW do 10kW

4. Fotovoltaika hybridná

Výroba elektrickej energie na vlastnú spotrebu domu a zálohovanie prebytkov – od 3kW do 10kW