Princíp tepelného čerpadlá je, že odoberá teplo z okolia ( vzduchu, vody, zeme ) a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu ktorá je použiteľná na kúrenie a ohrev teplej vody.

Prevod teplá na vyššiu teplotnú úroveň zabezpečuje stlačenie par chladivá v kompresore pri ktorom dôjde k jeho zahriatiu. Tepelné čerpadlo dokáže tento princíp využiť a tak získať teplo z okolia zadarmo.

Podľa toho odkiaľ berie tepelné čerpadlo teplo a kde odovzdáva teplo , tepelné čerpadlá rozdeľujeme na:

VZUCH – VODA
VZDUCH – VZDUCH
ZEM – VODA
VODA – VODA

Z princípu tepelného čerpadlá vyplýva, čím je menší rozdiel medzi teplotou prostredia z ktorej sa energia získava a teplotou vody v kúrení, tým sú prevádzkové náklady na kúrenie nižšie. To znamená, že najnižšie prevádzkové náklady má tepelné čerpadlo VODA-VODA (10/35) pripojené k podlahovému kúreniu a najvyššie prevádzkové náklady má tepelné čerpalo VZDUCH-VODA pripojené k radiátorom.


Typy Tepelných čerpadiel

1. Vzduch-voda

Energia sa odoberá zo vzduchu, priamo z vonkajšieho prostredia – od 6kW až do 17kW

2. Zem-voda

Energia sa odoberá zo zeme – plošný kolektor alebo vrt – od 4kW až do 17kW

3. Voda-voda

Energia sa odoberá z vody – čerpacia studňa, vodné plochy, retenčné nádrže –  od 6kW až do 17kW